ป้ายกำกับ อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

04 ธ.ค. 2561 0 527

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ

1
^