จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านปางถ้ำได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี จังหวัดพะเยา "คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0" ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา


    
      


    

    

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^