ครูผาณิตดา วงศ์ขจรและเด็กหญิงกัญญารัตน์ นำโชคชัยเจริญ รับรางวัล

โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผาณิตดา วงศ์ขจร และเด็กหญิงกัญญารัตน์ นำโชคชัยเจริญ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักอ่านข่าวรุ่่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
    


   


   


   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^