งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเหนือ

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำทุกคน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 เดือนธันวาคมา พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ นำโชคชัยเจริญ เข้าร่วมแข่งขันรายการ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
    ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   ครูผู้ฝึกสอน นางผาณิตดา  วงศ์ขจร


              


2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ นำโชคชัยเจริญ เข้าร่วมแข่งขันรายการ นักอ่านข่าวรุ่่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
    ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1   ครูผู้ฝึกสอน นางผาณิตดา  วงศ์ขจร


         


3. เด็กหญิงสุชาวดี  คำมา เข้าร่วมแข่งขันรายการ นักอ่านข่าวรุ่่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
    ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน นางผาณิตดา  วงศ์ขจร


       

      


4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่เต็ม เด็กหญิงพวงเพชร  แซ่จ๋าว เข้าร่วมแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกัลยาณี หายโศรก นางสาวอรพรีรา  อาศัย


       5. เด็กชายจิระพงษ์  แซ่ลี เด็กหญิงพิมพ์อร  แซ่ย่าง เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
    ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน นางผาณิตดา  วงศ์ขจร
    นางวรรณี  แสงทอง           

          


 6. เด็กชายธนดล  แซ่เฮ้อ เด็กชายรวินทร์  แซ่ท้าว เข้าร่วมแข่งขันรายการ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
     ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอน นายณรงค์ฤทธิ์  หอมนาน นายอุดม  อรหันต์


       

           


 
สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต 2

 
                                                 เหรียญทอง        3   เหรียญ
                                                 เหรียญเงิน         2   เหรียญ
                                                 เหรียญทองแดง  1   เหรียญ


  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^