อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจาก เมนู Gallery , ประมวลภาพกิจกรรม

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^