ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

       นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านปางถ้ำ เมนูตรวจสอบผลการเรียน ป้อนรหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก  และรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิด 6 หลัก
ตัวอย่างวันเกิด 31-01-2554 รหัสผ่านคือ 310154 

                                                                                 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^