การอบรมกาแฟและการใช้ viva video

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับกาแฟให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำในภาคเช้า และจัดอบรมการใช้ viva video  ในภาคบ่าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^