โรงเรียนบ้านปางถ้ำต้อนรับย้ายมาใหม่ ครูนพฤทธิ์ ต่อวาส

^